รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 2 ชั่วโมง 5 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition
 • 2Lessons · 12 นาที
  • Branded T-shirts: Use Case | Odoo Use Cases
  • Branded T-shirts: Solution | Odoo Use Cases
 • 2Lessons · 17 นาที
  • Motorcycle Company: Use Case | Odoo Use Cases
  • Motorcycle Company: Solution | Odoo Use Cases
 • 2Lessons · 29 นาที
  • AirProof Drones: Use Case | Odoo Use Cases
  • AirProof Drones Solution | Odoo Use Cases
 • 2Lessons · 35 นาที
  • TecPro 2.0: Case
  • TecPro 2.0: Solution
 • 2Lessons · 32 นาที
  • Business Case: Multi-Warehouse Inventory Management
  • Multi-Warehouse Management: Solution (part 2)