รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 30/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง 27 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition Enterprise
 • 5Lessons · 41 นาที
  • Odoo CRM - Amazing Open Source & Cloud CRM
  • CRM Basics - Pipelines & Opportunities | Odoo CRM
  • Probabilities & Sales Teams | Odoo CRM
  • Win/Loss & Reporting | Odoo CRM
  • Automations | Odoo CRM
 • 5Lessons · 38 นาที
  • Leads | Odoo CRM
  • Lead Generation - Forms & Email Aliases | Odoo CRM
  • Lead Generation - Events, Appointments, and Website Visitors | Odoo CRM
  • Lead Enrichment | Odoo CRM
  • Lead Mining | Odoo CRM
 • 1Lessons · 8 นาที
  • Predictive Lead Scoring | Odoo CRM