รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง 41 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition
 • 12Lessons · 1 ชม. 41 นาที
  • Event Essentials | Odoo Events
  • Create an Agenda for Your Event | Odoo Marketing
  • Communication & Attendance | Odoo Events
  • Attendance by Barcode | Odoo Events
  • Event Templates | Odoo Events
  • Talk Proposals & Agendas | Odoo Events
  • Communicate with Speakers | Odoo Events
  • Lead Generation | Odoo Events
  • Live Broadcast & Gamification | Odoo Events
  • Community Rooms | Odoo Events
  • Online Exhibitors | Odoo Events
  • Physical Events Management | Odoo Events