รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 02/06/2024
เวลาเสร็จสิ้น 6 ชั่วโมง 42 นาที
สมาชิก 2
Marketing Facebook Meta
  • Introduction to Meta Ads (Lesson 1) - Facebook/Meta Ads Course
  • Meta Ads Ecosystem (Lesson 2) - Facebook/Meta Ads Course
  • Business Manager & Ad Account setup (Lesson 3) - Facebook/Meta Ads Course
  • Adding Payment methods, Users and Pages (Lesson 4) - Facebook/Meta Ads Course
  • Campaign Types and Objectives (Lesson 5) - Facebook/Meta Ads Course
  • Campaign Structure (Lesson 6) - Facebook/Meta Ads Course
  • Campaign Settings (Lesson 7) - Facebook/Meta Ads course
  • Ad Set settings (Lesson 8) - Facebook/Meta Ads course
  • Audience settings (Lesson 9) - Facebook & Meta Ads course
  • Placement settings (Lesson 10) - Facebook & Meta Ads course
  • Safety and Suitability settings (Lesson 11) - Meta Ads course
  • Creative Settings (Lesson 12) - Meta Ads course
  • Competitor Analysis to start your creative design (Lesson 13) - Meta Ads course
  • 8 tips to create killer Facebook Ads (Lesson 14)
  • Design and Ad sizes (Lesson 15)
  • How to write Ad Copies (Lesson 16) - Meta Ads tutorial
  • Create an Instant form for a lead gen campaign (Lesson 17) - Meta Ads Tutorial
  • Ad Rejection reasons in Meta (Lesson 18) - Meta Ads Tutorial
  • Creating more ad sets (Advantage Audience, Customer list, Video engagers) (Lesson 19)
  • Introduction to Conversion tracking (Lesson 20)
  • Generating pixel and implementing on website (Lesson 21)