รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 30 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition
  • IoT Box Basics | Odoo IoT
  • IoT Box: Advanced Configuration | Odoo IoT
  • Flashing an Image onto the IoT | Odoo IoT
  • IoT Box: Using Ethernet | Odoo IoT
  • IoT Box: Wi-Fi | Odoo IoT
  • Virtual IoT Setup | Odoo IoT
  • Connecting a Device | Odoo IoT