รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 30/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 3 ชั่วโมง 14 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition Enterprise
 • 7Lessons · 58 นาที
  • Inventory Basics & Your First Warehouse Operations | Odoo Inventory
  • Warehouse Operations Overview | Odoo Inventory
  • Warehouses & Locations | Odoo Inventory
  • Product Type | Odoo Inventory
  • Units of Measure | Odoo Inventory
  • Inventory Adjustments & Cycle Counts | Odoo Inventory
  • Integrate Landed Costs | Odoo Inventory
 • 2Lessons · 13 นาที
  • Manual Reordering Rules | Odoo Inventory
  • Automatic Reordering Rules | Odoo Inventory
 • 2Lessons · 18 นาที
  • Managing Lots and Serial Numbers | Odoo Inventory
  • Working with Perishable Products | Odoo Inventory
 • 4Lessons · 32 นาที
  • Using Routes | Odoo Inventory
  • Push & Pull Rules | Odoo Inventory
  • Putaway Rules | Odoo Inventory
  • Picking Methods | Odoo Inventory
 • 5Lessons · 36 นาที
  • Reservation Methods | Odoo Inventory
  • FIFO & LIFO Removal Strategy | Odoo Inventory
  • FEFO Removal Strategy | Odoo Inventory
  • Closest Location Removal Strategy | Odoo Inventory
  • Least Packages Removal Strategy | Odoo Inventory
 • 1Lessons · 7 นาที
  • Packaging | Odoo Inventory
 • 4Lessons · 30 นาที
  • 2-step Receipt | Odoo Inventory
  • 2-Step Delivery with Batch Picking | Odoo Inventory
  • 3-step Receipt | Odoo Inventory
  • 3-step Delivery with Packages | Odoo Inventory