รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition
 • 1Lessons · 7 นาที
  • SMS Marketing | Odoo Marketing
 • 4Lessons · 45 นาที
  • Managing Your Social Media Accounts | Odoo Marketing
  • Campaigns | Odoo Marketing
  • Social Marketing Campaign Channels | Odoo Marketing
  • Push Notifications and Live Chat | Odoo Marketing
 • 1Lessons · 13 นาที
  • Email Marketing Essentials | Odoo Marketing
 • 3Lessons · 25 นาที
  • Marketing Automation Essentials | Odoo Marketing
  • Marketing Activities | Odoo Marketing
  • Testing & Running Campaigns | Odoo Marketing