รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 30/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 4 ชั่วโมง 52 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition Enterprise
 • 2Lessons · 16 นาที
  • Manufacturing Basics | Odoo MRP
  • Manufacturing Order & Work Order Basics | Odoo MRP
 • 7Lessons · 1 ชม. 6 นาที
  • Bill of Materials Basics | Odoo MRP
  • Work Center Basics | Odoo MRP
  • Work Center Controls & Parameters | Odoo MRP
  • Using Several Work Centers | Odoo MRP
  • From Sales Order to Manufacturing Order | Odoo MRP
  • Subcontracting: Resupply Vendors | Odoo MRP
  • Subcontracting: Dropshipping | Odoo MRP
 • 4Lessons · 27 นาที
  • Manufacturing in One Step | Odoo MRP
  • Manufacturing in Two or Three Steps | Odoo MRP
  • Work Order Dependencies | Odoo MRP
  • Manufacturing with Backorders | Odoo MRP
 • 6Lessons · 1 ชม.
  • Managing Equipment Maintenance | Odoo MRP
  • Make-to-Order Manufacturing (MTO) | Odoo MRP
  • Byproducts | Odoo MRP
  • Scrap Orders | Odoo MRP
  • Manufacturing with Product Variants | Odoo MRP
  • Engineering-to-Order | Odoo MRP
 • 5Lessons · 37 นาที
  • Shop Floor Overview | Odoo Shop Floor
  • Process an MO | Odoo Shop Floor
  • Manufacturing Time and Costs | Odoo Shop Floor
  • Manage Components | Odoo Shop Floor
  • Processing Returns for Repairs | Odoo MRP
 • 4Lessons · 38 นาที
  • Costing: Overview | Odoo MRP
  • Costing: AVCO | Odoo MRP
  • Costing: Standard Price | Odoo MRP
  • Costing: FIFO | Odoo MRP
 • 5Lessons · 48 นาที
  • Use the Master Production Schedule | Odoo MRP
  • Manufacturing Efficiency | Odoo MRP
  • Manufacturing Lead Times | Odoo MRP
  • Replenishment Methods for Manufacturing | Odoo MRP
  • Manufacturing Planning | Odoo MRP