รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 08/06/2024
เวลาเสร็จสิ้น 25 นาที
สมาชิก 2
Certification Odoo Udemy
 • 3Lessons ·
  • 1 - Objectives.mp4
  • 2 - Creating Online Odoo Database.mp4
  • 3 - Signup the Certification Preparation Website.mp4
 • 19Lessons · 3 นาที
  • 4 - Introduction QA 1.mp4
  • 5 - Introduction QA 2.mp4
  • 6 - Introduction QA 3.mp4
  • 7 - Introduction QA 4.mp4
  • 8 - Introduction QA 5.mp4
  • 9 - Introduction QA 6.mp4
  • 10 - Introduction QA 7.mp4
  • 11 - Introduction QA 8.mp4
  • 12 - Introduction QA 9.mp4
  • 13 - Introduction QA 10.mp4
  • 14 - Introduction QA 11.mp4
  • 15 - Introduction QA 12.mp4
  • 16 - Introduction QA 13.mp4
  • 17 - Introduction QA 14.mp4
  • 18 - Introduction QA 15.mp4
  • 19 - Introduction QA 16.mp4
  • 20 - Introduction QA 17.mp4
  • 21 - Introduction QA 18.mp4
  • 22 - Introduction QA 19.mp4
 • 23Lessons · 2 นาที
  • 23 - CRM QA 1.mp4
  • 24 - CRM QA 2.mp4
  • 25 - CRM QA 3.mp4
  • 26 - CRM QA 4.mp4
  • 27 - CRM QA 5.mp4
  • 28 - CRM QA 6.mp4
  • 29 - CRM QA 7.mp4
  • 30 - CRM QA 8.mp4
  • 31 - CRM QA 9.mp4
  • 32 - CRM QA 10.mp4
  • 33 - CRM QA 11.mp4
  • 34 - CRM QA 12.mp4
  • 35 - CRM QA 13.mp4
  • 36 - CRM QA 14.mp4
  • 37 - CRM QA 15.mp4
  • 38 - CRM QA 16.mp4
  • 39 - CRM QA 17.mp4
  • 40 - CRM QA 18.mp4
  • 41 - CRM QA 19.mp4
  • 42 - CRM QA 20.mp4
  • 43 - CRM QA 21.mp4
  • 44 - CRM QA 22.mp4
  • 45 - CRM QA 23.mp4
 • 39Lessons · 7 นาที
  • 46 - Inventory QA 1.mp4
  • 47 - Inventory QA 2.mp4
  • 48 - Inventory QA 3.mp4
  • 49 - Inventory QA 4.mp4
  • 50 - Inventory QA 5.mp4
  • 51 - Inventory QA 6.mp4
  • 52 - Inventory QA 7.mp4
  • 53 - Inventory QA 8.mp4
  • 54 - Inventory QA 9.mp4
  • 55 - Inventory QA 10.mp4
  • 56 - Inventory QA 11.mp4
  • 57 - Inventory QA 12.mp4
  • 58 - Inventory QA 13.mp4
  • 59 - Inventory QA 14.mp4
  • 60 - Inventory QA 15.mp4
  • 61 - Inventory QA 16.mp4
  • 62 - Inventory QA 17.mp4
  • 63 - Inventory QA 18.mp4
  • 64 - Inventory QA 19.mp4
  • 65 - Inventory QA 20.mp4
  • 66 - Inventory QA 21.mp4
  • 67 - Inventory QA 22.mp4
  • 68 - Inventory QA 23.mp4
  • 69 - Inventory QA 24.mp4
  • 70 - Inventory QA 25.mp4
  • 71 - Inventory QA 26.mp4
  • 72 - Inventory QA 27.mp4
  • 73 - Inventory QA 28.mp4
  • 74 - Inventory QA 29.mp4
  • 75 - Inventory QA 30.mp4
  • 76 - Inventory QA 31.mp4
  • 77 - Inventory QA 32.mp4
  • 78 - Inventory QA 33.mp4
  • 79 - Inventory QA 34.mp4
  • 80 - Inventory QA 35.mp4
  • 81 - Inventory QA 36.mp4
  • 82 - Inventory QA 37.mp4
  • 83 - Inventory QA 38.mp4
  • 84 - Inventory QA 39.mp4
 • 24Lessons ·
  • 85 - MRP QA 1.mp4
  • 86 - MRP QA 2.mp4
  • 87 - MRP QA 3.mp4
  • 88 - MRP QA 4.mp4
  • 89 - MRP QA 5.mp4
  • 90 - MRP QA 6.mp4
  • 91 - MRP QA 7.mp4
  • 92 - MRP QA 8.mp4
  • 93 - MRP QA 9.mp4
  • 94 - MRP QA 10.mp4
  • 95 - MRP QA 11.mp4
  • 96 - MRP QA 12.mp4
  • 97 - MRP QA 13.mp4
  • 98 - MRP QA 14.mp4
  • 99 - MRP QA 15.mp4
  • 100 - MRP QA 16.mp4
  • 101 - MRP QA 17.mp4
  • 102 - MRP QA 18.mp4
  • 103 - MRP QA 19.mp4
  • 104 - MRP QA 20.mp4
  • 105 - MRP QA 21.mp4
  • 106 - MRP QA 22.mp4
  • 107 - MRP QA 23.mp4
  • 108 - MRP QA 24.mp4
 • 21Lessons · 2 นาที
  • 109 - Website ECommerce QA 1.mp4
  • 110 - Website ECommerce QA 2.mp4
  • 111 - Website ECommerce QA 3.mp4
  • 112 - Website ECommerce QA 4.mp4
  • 113 - Website ECommerce QA 5.mp4
  • 114 - Website ECommerce QA 6.mp4
  • 115 - Website ECommerce QA 7.mp4
  • 116 - Website ECommerce QA 8.mp4
  • 117 - Website ECommerce QA 9.mp4
  • 118 - Website ECommerce QA 10.mp4
  • 119 - Website ECommerce QA 11.mp4
  • 120 - Website ECommerce QA 12.mp4
  • 121 - Website ECommerce QA 13.mp4
  • 122 - Website ECommerce QA 14.mp4
  • 123 - Website ECommerce QA 15.mp4
  • 124 - Website ECommerce QA 16.mp4
  • 125 - Website ECommerce QA 17.mp4
  • 126 - Website ECommerce QA 18.mp4
  • 127 - Website ECommerce QA 19.mp4
  • 128 - Website ECommerce QA 20.mp4
  • 129 - Website ECommerce QA 21.mp4
 • 23Lessons ·
  • 130 - Human Resources QA 1.mp4
  • 131 - Human Resources QA 2.mp4
  • 132 - Human Resources QA 3.mp4
  • 134 - Human Resources QA 5.mp4
  • 135 - Human Resources QA 6.mp4
  • 136 - Human Resources QA 7.mp4
  • 137 - Human Resources QA 8.mp4
  • 138 - Human Resources QA 9.mp4
  • 139 - Human Resources QA 10.mp4
  • 140 - Human Resources QA 11.mp4
  • 141 - Human Resources QA 12.mp4
  • 142 - Human Resources QA 13.mp4
  • 143 - Human Resources QA 14.mp4
  • 144 - Human Resources QA 15.mp4
  • 145 - Human Resources QA 16.mp4
  • 146 - Human Resources QA 17.mp4
  • 147 - Human Resources QA 18.mp4
  • 148 - Human Resources QA 19.mp4
  • 149 - Human Resources QA 20.mp4
  • 150 - Human Resources QA 21.mp4
  • 151 - Human Resources QA 22.mp4
  • 152 - Human Resources QA 23.mp4
  • 153 - Human Resources QA 24.mp4
 • 17Lessons · 1 นาที
  • 154 - Timesheets QA 1.mp4
  • 155 - Timesheets QA 2.mp4
  • 156 - Timesheets QA 3.mp4
  • 157 - Timesheets QA 4.mp4
  • 158 - Timesheets QA 5.mp4
  • 159 - Timesheets QA 6.mp4
  • 160 - Timesheets QA 7.mp4
  • 161 - Timesheets QA 8.mp4
  • 162 - Timesheets QA 9.mp4
  • 163 - Timesheets QA 10.mp4
  • 164 - Timesheets QA 11.mp4
  • 165 - Timesheets QA 12.mp4
  • 166 - Timesheets QA 13.mp4
  • 167 - Timesheets QA 14.mp4
  • 168 - Timesheets QA 15.mp4
  • 169 - Timesheets QA 16.mp4
  • 170 - Timesheets QA 17.mp4
 • 17Lessons ·
  • 171 - Projects QA 1.mp4
  • 184 - Projects QA 14.mp4
  • 172 - Projects QA 2.mp4
  • 173 - Projects QA 3.mp4
  • 174 - Projects QA 4.mp4
  • 175 - Projects QA 5.mp4
  • 176 - Projects QA 6.mp4
  • 177 - Projects QA 7.mp4
  • 178 - Projects QA 8.mp4
  • 179 - Projects QA 9.mp4
  • 180 - Projects QA 10.mp4
  • 181 - Projects QA 11.mp4
  • 182 - Projects QA 12.mp4
  • 183 - Projects QA 13.mp4
  • 184 - Projects QA 14.mp4
  • 185 - Projects QA 15.mp4
  • 186 - Projects QA 16.mp4
 • 24Lessons · 5 นาที
  • 187 - Purchase QA 1.mp4
  • 188 - Purchase QA 2.mp4
  • 189 - Purchase QA 3.mp4
  • 190 - Purchase QA 4.mp4
  • 191 - Purchase QA 5.mp4
  • 192 - Purchase QA 6.mp4
  • 193 - Purchase QA 7.mp4
  • 194 - Purchase QA 8.mp4
  • 195 - Purchase QA 9.mp4
  • 196 - Purchase QA 10.mp4
  • 197 - Purchase QA 11.mp4
  • 198 - Purchase QA 12.mp4
  • 199 - Purchase QA 13.mp4
  • 200 - Purchase QA 14.mp4
  • 201 - Purchase QA 15.mp4
  • 202 - Purchase QA 16.mp4
  • 203 - Purchase QA 17.mp4
  • 204 - Purchase QA 18.mp4
  • 205 - Purchase QA 19.mp4
  • 206 - Purchase QA 20.mp4
  • 207 - Purchase QA 21.mp4
  • 208 - Purchase QA 22.mp4
  • 209 - Purchase QA 23.mp4
  • 210 - Purchase QA 24.mp4
 • 14Lessons ·
  • 211 - Accounting QA 1.mp4
  • 212 - Accounting QA 2.mp4
  • 213 - Accounting QA 3.mp4
  • 214 - Accounting QA 4.mp4
  • 215 - Accounting QA 5.mp4
  • 216 - Accounting QA 6.mp4
  • 217 - Accounting QA 7.mp4
  • 218 - Accounting QA 8.mp4
  • 219 - Accounting QA 9.mp4
  • 220 - Accounting QA 10.mp4
  • 221 - Accounting QA 11.mp4
  • 222 - Accounting QA 12.mp4
  • 223 - Accounting QA 13.mp4
  • 224 - Accounting QA 14.mp4
 • 16Lessons ·
  • 225 - Sale QA 1.mp4
  • 226 - Sale QA 2.mp4
  • 227 - Sale QA 3.mp4
  • 228 - Sale QA 4.mp4
  • 229 - Sale QA 5.mp4
  • 230 - Sale QA 6.mp4
  • 231 - Sale QA 7.mp4
  • 232 - Sale QA 8.mp4
  • 233 - Sale QA 9.mp4
  • 234 - Sale QA 10.mp4
  • 235 - Sale QA 11.mp4
  • 236 - Sale QA 12.mp4
  • 237 - Sale QA 13.mp4
  • 238 - Sale QA 14.mp4
  • 239 - Sale QA 15.mp4
  • 240 - Sale QA 16.mp4
 • 9Lessons ·
  • 241 - Survey QA 1.mp4
  • 242 - Survey QA 2.mp4
  • 243 - Survey QA 3.mp4
  • 244 - Survey QA 4.mp4
  • 245 - Survey QA 5.mp4
  • 246 - Survey QA 6.mp4
  • 247 - Survey QA 7.mp4
  • 248 - Survey QA 8.mp4
  • 249 - Survey QA 9.mp4
 • 2Lessons · 5 นาที
  • 250 - Helpdesk QA 1.mp4
  • 251 - Helpdesk QA 2.mp4
 • 4Lessons ·
  • 252 - Event QA 1.mp4
  • 253 - Event QA 2.mp4
  • 254 - Event QA 3.mp4
  • 255 - Event QA 4.mp4
 • 11Lessons ·
  • 256 - Studio QA 1.mp4
  • 257 - Studio QA 2.mp4
  • 258 - Studio QA 3.mp4
  • 259 - Studio QA 4.mp4
  • 260 - Studio QA 5.mp4
  • 261 - Studio QA 6.mp4
  • 262 - Studio QA 7.mp4
  • 263 - Studio QA 8.mp4
  • 264 - Studio QA 9.mp4
  • 265 - Studio QA 10.mp4
  • 266 - Studio QA 11.mp4