รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 9 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition
  • 2Lessons · 9 นาที
    • Planning basics and your first shift | Odoo Planning
    • Switching and unassigning shifts | Odoo Planning