รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง 20 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition
 • 2Lessons · 8 นาที
  • Kanban Project Management | Odoo Project & Timesheets
  • Project stages and status | Odoo Project & Timesheets
 • 5Lessons · 19 นาที
  • Project stages and status | Odoo Project & Timesheets
  • Sub-tasks | Odoo Project & Timesheets
  • Task dependencies | Odoo Project & Timesheets
  • Recurring tasks | Odoo Project & Timesheets
  • Visibility and collaboration | Odoo Project & Timesheets
 • 2Lessons · 7 นาที
  • Planning | Odoo Project & Timesheets
  • Reminders | Odoo Project & Timesheets
 • 2Lessons · 21 นาที
  • Record & Invoice Time Spent on Tasks | Odoo Project & Timesheets
  • Timesheet Costs, Vendor Bills & Profitability | Odoo Project & Timesheets
 • 2Lessons · 11 นาที
  • Budget | Odoo Project & Timesheets
  • Expenses | Odoo Project & Timesheets
 • 2Lessons · 14 นาที
  • Reporting | Odoo Project & Timesheets
  • Measuring Project Profitability | Odoo Project & Timesheets