รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 30/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 2 ชั่วโมง 35 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition Enterprise
 • 5Lessons · 46 นาที
  • Sales Basics and Your First Quotation | Odoo Sales
  • Product Variants - Set-Up | Odoo Sales
  • Product Variants - Applying & Customizing | Odoo Sales
  • Online Quotations | Odoo Sales
  • Invoicing Policies | Odoo Sales
 • 4Lessons · 35 นาที
  • Promotion Basics & Discounts | Odoo Sales
  • Coupons | Odoo Sales
  • Loyalty Programs | Odoo Sales
  • Gift Cards & eWallet | Odoo Sales
 • 3Lessons · 19 นาที
  • Sales Tax: Part 1 | Odoo Sales
  • Sales Tax: Part 2 | Odoo Sales
  • Sales Tax: Part 3 | Odoo Sales
 • 3Lessons · 28 นาที
  • Delivery Prices | Odoo Sales
  • Delivery Lead Times | Odoo Sales
  • Dropshipping | Odoo Sales
 • 3Lessons · 27 นาที
  • Pricelists: Multiple Prices per Product | Odoo Sales
  • Pricelists - Computed | Odoo Sales
  • Pricelists: Discounts and Margins | Odoo Sales