รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 36 นาที
สมาชิก 3
Odoo Community Edition
 • 5Lessons · 18 นาที
  • Studio Basics | Odoo Studio
  • Simple fields | Odoo Studio
  • Add a field | Odoo Studio
  • Relational fields | Odoo Studio
  • Customize views | Odoo Studio
 • 4Lessons · 18 นาที
  • Create your app | Odoo Studio
  • Customize your app (part 1) | Odoo Studio
  • Customize your app (part 2) | Odoo Studio
  • Filter rules and domains | Odoo Studio