รับผิดชอบ Narodom Guy
อัปเดตครั้งล่าสุด 17/06/2024
เวลาเสร็จสิ้น 9 นาที
สมาชิก 1
 • 21Lessons · 9 นาที
  • 1. Introduction.mp4
  • 2. Workflow.mp4
  • 3. Structure and overview of steps.mp4
  • 4. Adobe Premiere to Adobe Audition.jpeg
  • 5. Adobe Audition interface & Organising Tracks.mp4
  • 6. Spectral Frequency Display.mp4
  • 7. Male vs Female voice in Dialogue.mp4
  • 8. understanding frequency bands.mp4
  • 9. understanding frequencies.mp4
  • 10. Noise Reduction Inconsistent Noise.mp4
  • 11. Noise Reduction Consistent Noise - Method 1.mp4
  • 12. Noise Reduction Consistent Noise - Method 2.mp4
  • 13. Noise Reduction at what stage and how to automate.mp4
  • 14. Compression single-band.mp4
  • 15. Compression multi-band.mp4
  • 16. EQ.mp4
  • 17. DeEsser.mp4
  • 18. To Normalise or NOT to Normalise.mp4
  • 19. Professional Mixing of MUSIC with vocals avoid amateur mistakes.mp4
  • 20. Limiter.mp4
  • 21. Export.mp4