รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 31/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง 19 นาที
สมาชิก 2
Odoo Community Edition
 • 5Lessons · 29 นาที
  • Working as an Account Executive | Odoo VoIP
  • Working as a Support Agent | Odoo VoIP
  • Set Up Odoo VoIP With Axivox | Odoo VoIP
  • Make, Receive, Transfer, and Forward Calls | Odoo VoIP
  • Voicemails and Audio Messages | Odoo VoIP
 • 7Lessons · 50 นาที
  • Devices and Integrations | Odoo VoIP
  • Call Queues | Odoo VoIP
  • Dynamic Caller ID | Odoo VoIP
  • Conference Calls | Odoo VoIP
  • Introduction to Dial Plans | Odoo VoIP
  • Advanced Dial Plans | Odoo VoIP
  • Manage Your Users | Odoo VoIP