บริษัท อันดามัน ไอที โซลูชั่น จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท อันดามัน ไอที โซลูชั่น จำกัด ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

การขาย
ใบแจ้งหนี้
ออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
ติดตามลูกค้าเป้าหมายและปิดดีลกับผู้ที่มีโอกาสจะซื้อ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
คลังสินค้า
จัดการสต็อกและกิจกรรมลอจิสติกส์ของคุณ
การบัญชี
การบัญชีวิเคราะห์
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
โปรเจกต์
จัดระเบียบและวางแผนโปรเจ็กต์ของคุณ
eCommerce
ขายสินค้าของคุณทางออนไลน์
ใบบันทึกเวลา
ติดตามเวลาของพนักงานในงาน
รายจ่าย
ส่ง ตรวจสอบ และออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายของพนักงานใหม่
สตูดิโอ
สร้างและปรับแต่งแอป Odoo ของคุณ
เอกสาร
เอกสาร
การลา
จัดสรร PTO และติดตามการคำขอการลางาน
การรับสมัคร
ติดตามไปป์ไลน์การสรรหาบุคลากรของคุณ
พนักงาน
บุคลากร
รีไซเคิลข้อมูล
ค้นหาบันทึกเก่าและเก็บถาวร/ลบออก
ความรู้
รวมศูนย์ จัดการ แบ่งปัน และขยายคลังความรู้ของคุณ
Mail Messages Easy
Read and manage all Odoo messages in one place! Show all messages, Show sent message, Reply to messages, Forward messages, Edit messages, Delete messages, Move messages, Quote messages
Backend Quick Language Selector
Quickly language changer for current user Quickly language changer for current user Quick Language Selection, Admin Language Selection menu, Quick Language Switcher, Language Switcher, Language selector,
Web: Odoo Debug Mode
Web: Odoo Debug Mode allows you to enable debug mode with just a click.
เพิ่ม
ส่งเอกสารเพื่อลงนามทางออนไลน์และจัดการสำเนาที่กรอกแล้ว
ดูแลช่วยเหลือ
ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขทิกเก็ตของลูกค้า
eLearning
จัดการและเผยแพร่แพลตฟอร์ม eLearning
การวางแผน
จัดการตารางเวลาของพนักงานของคุณ
การสนทนา
แชท เมลเกตเวย์ และช่องทางส่วนตัว
การติดต่อ
รวมศูนย์สมุดที่อยู่ของคุณ
เช่า
จัดการสัญญาเช่า การส่งมอบ และการคืนสินค้า
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
การบริการภาคสนาม
กำหนดเวลาและติดตามการดำเนินงาน เวลา และวัสดุนอกสถานที่
การตลาดโซเชียล
จัดการโซเชียลมีเดียและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
การประเมิน
บุคลากร
การอนุมัติ
สร้างและตรวจสอบการร้องขอการอนุมัติ
ไลฟ์แชท
สนทนากับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
การนัดหมาย
อนุญาตให้ผู้อื่นจองการประชุมในกำหนดการประชุมของคุณ
แบบสำรวจ
ส่งแบบสอบถามของคุณหรือแชร์แบบไลฟ์
การลงเวลางาน
เวลาเข้าออกงาน
บาร์โค้ด
ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลการดำเนินการด้านโลจิสติกส์
To-Do
จัดระเบียบงานของคุณด้วยบันทึกช่วยจำและรายการที่ต้องทำ
การจัดการทักษะ
จัดการทักษะ ความรู้ และเรซูเม่ของพนักงานของคุณ
เงินเดือน
จัดการบันทึกบัญชีเงินเดือนของพนักงานของคุณ
Online Jobs
จัดการกระบวนการจ้างงานออนไลน์ของคุณ
สัญญาของพนักงาน
Account Extend
Change Dot to Hypen in COA
Account Payment Reconcile
Change Dot to Hypen in COA

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี
Thai Localization - Convert Amount Text to Thai
Convert Amount Text to Thai
Thai Localization - Comapny/Partner, VAT/NOVAT setup
Thai Localization - Expense Tax Invoice
Thai Localization - Expense Withholding Tax
Thai Localization - Thai Fonts
Collection of all Thai fonts
Thai Google Fonts
A Collection of Thai Google Fonts
Thai Localization - Partner
ประเทศไทย - รายงานการบัญชี
Thai Localization - Account Tax Invoice
Thailand Localization - TAX Reports
Thai Localization - Withholding Tax
Thai Localization - Withholding Tax Certificate
Thai Localization - Withholding Tax Certificate Form
Thai Localization - Withholding Tax Inherit
Thailand Localization - Withholding Tax Report